7 lat Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – nowa era polskiej fizjoterapii

25 września 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zdecydowaną większością głosów naszą Ustawę! Jej wejście w życie było przełomowym i doniosłym momentem. Znaczenia jej obowiązywania doświadczamy każdego dnia, ale wciąż nie docierają do nas wszystkie konsekwencje, które są związane z jej funkcjonowaniem. Jedną z najważniejszych konsekwencji stała się afirmacja zawodu, rozumiana także jako wzmocnienie poczucia godności i wyjątkowości u osób wykonujących tę wspaniałą profesję a tym samym wzmocnienie akceptacji dla jej wykonywania.

Co nam dała ustawa i jej następstwa?

 1. Sami planujemy proces fizjoterapii.
 2. Przepisujemy refundowane zaopatrzenie medyczne w systemie finansowanym przez NFZ i w lecznictwie komercyjnym.
 3. Jesteśmy równoprawnymi partnerami dla innych zawodów medycznych, a nie jesteśmy „personelem pomocniczym”.
 4. Nasz zawód został spopularyzowany, podniesiono jego rangę i znaczenie, co wpłynęło na gwałtowny wzrost zapotrzebowania społecznego na nasze usługi.
 5. 99% z nas, fizjoterapeutów ma pracę. Nadal jest sporo nieobsadzonych miejsc pracy.  Większość  z  nas znacznie zwiększyła zarobki!
 6. Wszelkie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są podejmowane przy uwzględnieniu naszej opinii i stanowiska.
 7. Podniosła się jakość kształcenia fizjoterapeutów dzięki wprowadzeniu standardów.
 8. Poprzez samorząd zawodowy i kodeks etyki mamy możliwość utrzymania najwyższych standardów i jakości świadczonych usług medycznych oraz ewentualnej kontroli.
 9. Rozszerzyliśmy w ostatnich latach nasze kompetencje zawodowe m.in. o przerywanie ciągłości skóry, kwalifikację do szczepień ochronnych. Bez ustawy, samorząd zawodowy nie byłby w stanie wywalczyć tych nowych i ważnych kompetencji.
 10. Znaczące wyeliminowanie szarej strefy i pseudo fizjoterapeutów.
 11. Jesteśmy coraz bardziej dumni z wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dla adeptów fizjoterapii została wyznaczona zupełnie nowa droga kształcenia na studiach jednolitych. Dzięki temu jesteśmy uznawani za jednych z lepiej wykształconych fizjoterapeutów na świecie.

Ustawa jest gwarantem dalszego rozwoju fizjoterapii w Polsce. Ułatwia konsekwentne  integrowanie z innymi dziedzinami nauk medycznych i zwiększa jej, jakże bardzo należne, znaczenie w leczeniu i profilaktyce większości chorób.

Nowa era także dla pacjentów

Pamiętajmy, że olbrzymie korzyści z uporządkowania kompetencji i uprawnień fizjoterapeutów uzyskali pacjenci. Nie tylko korzystają ze wzrostu jakości usług i świadczeń fizjoterapeutycznych, ale czują się bezpieczniej. Dziś jasno wiadomo, kto jest fizjoterapeutą, jakie ma umiejętności, jakie wykształcenie. Nastąpił także wzrost świadomości na temat fizjoterapii. Coraz więcej pacjentów zwraca się do nas o pomoc.

Ustawa: pierwszy, ale na pewno nie ostatni krok!

Głównym celem powstania  towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska  13 lat temu było  doprowadzenie do wprowadzenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Niewiele osób, poza grupką „zapaleńców” wierzyło w pozytywne zakończenie.  Udało się dzięki determinacji i wierze, że nasze działanie jest konieczne do dalszego rozwoju fizjoterapii. Przyjęcie naszej ustawy w Sejmie to sukces wszystkich fizjoterapeutów. Niewątpliwie SFP odegrało kluczową rolę w tym procesie, ale finalne „zwycięstwo” było możliwe dzięki determinacji wielu osób i środowisk. Siedem lat temu Sejm potwierdził szczególną rolę świetnie wykształconego i ambitnego środowiska polskich fizjoterapeutów. Reszta w naszych rękach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Up