O nas

Czym jest SFP?

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska od 2010 roku zrzesza Fizjoterapeutów i studentów kierunku Fizjoterapia, łącząc wspólną pasją do pomocy pacjentom i ich rodzinom.

W ramach Stowarzyszenia organizowane są liczne eventy mające na celu promocję zawodu w Polsce i na Świecie.

Oddziały terenowe umożliwiają aktywną pracę na w zgranych zespołach wojewódzkich, wymianę wiedzy oraz doświadczeń, a także pozwalają na wsparcie w trudnych chwilach.

Zarząd Główny stara się stale mieć realny wpływ na rozwój fizjoterapii w Polsce poprzez wsparcie kluczowych instytucji w tym zakresie takich jak Ministerstwo Zdrowia, Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z historii SFP...

Niezadowalający aspekt polityczny zawodu fizjoterapeuty, potrzeba uregulowania kwestii związanych z zasadami pracy, uprawnieniami i obowiązkami oraz konieczność uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, skłoniła grupę założycielską w 2009 roku do stworzenia organizacji, która za główny cel wzięła poprawę warunków pracy fizjoterapeuty oraz podniesienie prestiżu zawodu medycznego.

Po kilkunastu spotkaniach grupy inicjatorów, w której skład weszli: Agnieszka Stępień, Maciej Krawczyk, Aleksander Lizak, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski, podjęta została decyzja o konieczności utworzenia stosownej organizacji.

Dnia 18 września 2009 r. odbyło się spotkanie założycielskie 21 – osobowej Grupy Członków Założycieli w składzie: Agnieszka Stępień, Aleksander Lizak, Maciej Krawczyk, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski, Żewilla Misztela, Zofia Szwiling, Paweł Adamkiewicz, Małgorzata Borkowska, Arkadiusz Ujma, Tomasz Mraz, Bartosz Sikorski, Aleksander Kucza, Agnieszka Śliwka, Ryszard Tafel, Marcin Kotarski, Jacek Koszela, Radosław Dzikoń, Cezary Sławuszewski, Anna Radwańska, Beata Smolarek.

Spotkanie zakończyło się uchwaleniem statutu, wyborem komitetu organizacyjnego oraz jednogłośnym podjęciem decyzji o założeniu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska – 2 grudnia 2009 r.

 

aa

Społeczność

Współpraca i wymiana doświadczeń w regionach.

Certyfikacja

Dostarczanie Pacjentom oraz ich bliskim sprawdzonej i fachowej opieki medycznej.

aa

Informacje

Przekazywanie sprawdzonych i rzetelnych informacji.

aa

Benefity

Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy, podnoszenie prestiżu zawodu.

aa

Szkolenia

Stały rozwój zawodowy, dostęp do bezpłatnych szkoleń.

aa

Wydarzenia

Organizowanie i obejmowanie patronatem wielu wydarzeń medycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Agnieszka Stępień

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Maciej Krawczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Paweł Adamkiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Marta Podhorecka

Członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Tomasz Halski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Ujma
Małgorzata Borkowska
Monika Wilczyńska-Szmit

Komitet Naukowy

Zbigniew Wroński
Roman Olejniczak
Marta Sidaway
Katarzyna Zajkiewicz
Joanna Tokarska
Katarzyna Maślanko
Katarzyna Szargało-Szkałuba
Justyna Stachura
Marcel Stasierski

Sąd Koleżeński

Patryk Kiljański
Filip Windak
Anna Boguniecka

Up